Ekleyen : admin Okunma : 1021
Ekl.: 28-03-2014 Gün.: 28-03-2014

Bu Yazıda Neler Var

 • Sanat Felsefesinin Konusu
 • Sanat Felsefesinin Temel Problemleri
 • Sanat Felsefesinin Temel Kavramları
 • İlgili Yazılar

  01 | Rönesans Döneminde Ortaya Çıkan Felsefi Akımlar
  02 | Söz Sanatı
  03 | Kharmides
  04 | Sanat Felsefesi
  05 | Görsel Sanat
  06 | Felsefe
  07 | Estetik
  08 | Doğru bilginin imkansızlığını savunan görüşler
  09 | Felsefenin amacı
  10 | Yakınçağ Felsefesi
  11 | Felsefenin sınırı var mıdır
  12 | Resim
  13 | Varlığın olmadığını savunan görüşler
  14 | Felsefe Neden Gereklidir
  15 | Din Felsefesi
  16 | Felsefe ile Sanatın Ortak ve Farklı Yönleri
  17 | Varlık felsefesinin konusu
  18 | Felsefe ile Bilimin Ortak Özellikleri
  19 | Sanat İçin Sanat
  20 | Bilim felsefeden nasıl yararlanır
  21 | Felsefe bilimlerden neden yararlanır
  22 | Felsefi Bilginin Özellikleri
  23 | Felsefi Bilgi
  24 | Din ve felsefenin ortak ve farklı yönleri
  25 | Felsefe ve bilimin ortak ve farklı yönleri

  Sponsorlu Bağlantılar

  Sanat Felsefesinin Konusu

  Sanata felsefi açıdan bakmak "sanat felsefesi” adı verilen disiplini doğurmuştur.
  Sanat felsefesi;
  1. Estetik değerlendirmeye uygun olan nesne ve fenomenleri felsefi olarak irdeler.
  2. Sanata dair yaratmaların ve zevklerin anlamını inceler.
  3. Sanatın ne olduğunu, işlevini, insan için taşıdığı anlamı ele alır.
  4. Kısaca sanatla ilgili her türlü kavram ve problemi analiz eder. Sanat felsefesi, sadece sanattaki güzel ile ilgilenir. Estetik ise doğa sanat ayrımı yapmadan bütün alanlardaki “güzel” ile ilgilenir. Bu yönüyle estetiğin alanı, sanat felsefesinin alanından daha geniştir. Güzelle ilgili sorgulamaların ilkçağa kadar uzanmasına karşın güzeli ele alan estetiğin, felsefenin bir alt dalı olması ancak 18. yy'da A.Baumgarten" la mümkün olmuştur. 0, Yunanca aisthesis (algı-duyum) sözcüğünden gelen estetiği, güzel üzerine düşünme bilimi olarak tanımlamıştır.

  Sanat Felsefesinin Temel Problemleri

  1. Güzellik nedir?
  2. Güzelliğin nitelikleri nelerdir? Böyle bir nitelik listesi kime ve neye göre, hangi gerekçeyle hazırlanabilir?
  3. Güzellik, hangi duyusal algıya karşılık gelir?
  4. Güzellik, nesnenin kendisine mi ait, yoksa ona bakan öznenin nesneye kattığı bir özellik midir?
  5. Sanat belli bir şeyin hizmetinde mi olmalıdır, yoksa konu ve amacını kendisi mi belirlemelidir?
  6. Bir sanat yapıtı nasıl etkileyici ve değerli olabilir?
  7. Sanatın insana kazandırdığı estetik duyarlılığın yaşam açısından bir önemi var mıdır?
  8. Sanat, insanı gerçekliğe mi, yoksa gerçeklikten koparıp hayal dünyasına mı götürmelidir?
  9. Bir kimse beğeni yetisini geliştirebilir mi? Bir kimsenin iyi beğeniye sahip olduğunu hangi ölçütler belirleyecektir?
  10. Bir insanın beğenisini belirleyen nedir?
  11. İnsan hangı gereksınımlerle sanat eserı uretır?
  12. İyi sanat-kötü sanat ayrımı olabilir mi?
  13. Ortak estetik yargılar mümkün müdür?

  Sanat Felsefesinin Temel Kavramları

  a. Estetik özne: Bir doğal yaratıyı ya da sanat yapıtını hiçbir çıkar gözetmeden algılayan, kavrayan ve bundan da haz duyan insandır.
  b. Estetik nesne: lnsanın beğeni amacıyla kendisine yöneldiği güzellik değerinin taşıyıcısı olan eserdir.
  c. Estetik haz: Bir estetik nesne ile kurulan ilişki sonucunda insanda meydana gelen beğeni duygusudur.
  d. Estetik yargı: İnsanın estetik bir nesneye beğenme ya da beğenmeme şeklinde biçtiği değerdir.
  e. Estetik tavır: İnsanın estetik bir nesneye, nesnenin her türlü amacını bir kenara koyarak kendisi için bakmak (algılamak adına algılamaya yönelmektır).

  Estetik tavrın şu belirleyici özellikleri vardır:
  1. Kullanım veya pratik çıkarla ilgisi yoktur.
  2. Bilişsel (bilmeye yönelik) değildir.
  3. Sahip olma arzusundan uzaktır.
  4. Duyular aracılığıyla deneyimlenir.  
  ..:: Online Uyeler ::..
  
  Bi soru sor